Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 28 de março de 2012

Orde do día. Pleno Extraordinario 29 de marzo de 2012

O grupo nacionalista de Chantada quere, antes de máis, manifestar a súa completa disconformidade coa data do pleno que coincide coa greve xeral.

01.- Aprobar, se procede, o caracter urxente da sesión

02.- Aprobación, se procede, do Plano de Axuste, ao amparo do estabelecido no Real Decreto-lei, do 24 de febreiro, polo que se determinan obligacións de información e procedementos ncesarios para estabelecer un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais.

03.- Dar conta do certificado de pago a provedores ao amparo do estabelecido no Real Decreto-lei, do 24 de febreiro, polo que se determinan obrigacións de información e procedementos necesarios para estabelecer un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais.

Sem comentários: