Pesquisar neste blogue

quinta-feira, 15 de março de 2012

Pleno do 15 de marzo en ChantadaFalta por ¨desmenuzar¨ o listado que nos fixeron chegar desde o servizo de intervención, aos que por certo debemos felicitar, xa que levan uns días de moito traballo. Un listado de facturas que debe de cumplir cos artigos do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro (pódese consultar na información facilitada onte).

ANEXO I: FACTURAS RECOÑECIDAS EN ORZAMENTOS (Anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011):

TOTAL: 875.580 euros.

ANEXO II. FACTURAS SEN RECOÑECER (Anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011):

TOTAL: 1.140.515 euros.

ANEXO III: PENDENTES DE PAGO RECOÑECIDAS E CON CARGO AO CANON: Páganse con cargo ao crédito permitido polo Decreto-Lei e a Deputación fará o ingreso ao Concello xa que se financia con remanentes do canon por melloreas na adxudicación de obras.

TOTAL: 453.737 euros

En vindeiros dias faremos públicos os resultados por anos, desde o 2006 até o 2011, para que se podan facer comparativas ou tirar as conclusións que cada quen queira.

Sem comentários: