Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 9 de maio de 2012

Resumo do pleno do día 7 (3ªparte)
15.- MOCIÓNS URXENTES

Presentouse unha moción que rexistrou a Plataforma para á defensa sa Sanidade Pública de apoio á Iniciativa Lexislatura Popular para a Defensa da Sanidade Pública en Galiza. APROBADA POR UNANIMIDADE.

A Plataforma en Ddefensa da Sanidade Pública, en representación da Plataforma SOS Sanidade Pública está a promover unha iniciativa lexislativa popular (ILP) coa finalidade de deter a política de recortes e privatizacións da Sanidade Pública impulsada polo actual Goberno Galego e co fin de garantir o dereito constitucional á protección da saúde dos galegos e galegas.

A finalidade da proposición de Lei, presentada pola Plataforma SOS Sanidade Pública via iniciativa popular, e frear esa tendencia privatizadora mediante a defensa e promoción da sanidade pública galega como garantía para a efectividade do dereito constitucional á protección da saúde.

Esta iniciativa pretende tamén mellorar o servizo público prestado á cidadania incrementando a capacidade resolutiva en atención primaria como instrumento de achegamento dos servizos de saúde ao territorio e que terá unha grande incidencia na redución dos tempos de espera hospitalaria.

Finalmente a proposición de lei configura un sistema de xestión descentralizado territorialmente, promovendo a autonomía das áreas sanitarias, sen que isto supoña a renuncia a decisión centralizadas sobre cuestións concretas que melloren a efectividade das decisión.

Por todo esto solicitamos a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1. Manifstar o apoio do Pleno do Concello á Iniciativa Lexislativa Popular impulsada pola Plataforma SOS Sanidade Pública e dar traslado do mesmo á presidenta do Parlamento de Galiza.

2. Animar aos vecinos e veciñas de Chantada a colaborar con esta iniciativa.

3. Instar a Xunta de Galiza e á Conselleria de Sanidade a garantir a Sanidade Pública como servizo universal, gratuito e de calidade e a manter a xestión pública e directa do Sistema de Saúde de Galiza.16.- ROGOS E PREGUNTAS

1.- Por parte do Grupo Nacionalista pediuse un recoñecemento da Corparación Municipal á familia Capón de Vilauxe, polos premios acadadados nos diversos campionatos nos que participaron.

2.- Rexeitamento do grupo municipal naconalista á supresión do partido xudicial.

A Corporación Municipal de Chantada quere manifestar o seu máis profundo rexeitamento á medida proposta polo Consello Xeral do Poder Xudicial de reducir os partidos xudiciais da provincia, integrando a Chantada, Taboada, Carballedo, Portomarin, Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, xunto con outros da zona sul coma Monforte, O Saviñao,….nun só con sede en Lugo.

Esta proposta do CXPX, vai na liña doutra proposta que está a estudar o Ministerio de Xustiza que, coa escusa de modernizar a administración de xustiza e acadar unha mellor xestión dos recursos, vai provocar o feche de xulgados e o despedimento ou a mobilidade forzosa do persoal ao servizo da administración de xustiza.

Non é fechando xulgados e unindo partidos xudiciais como se vai conseguir unha xustiza do século XXI, nin tampouco deixando sen cubrir as prazas do persoal que está de baixa, senón investindo máis cartos e dotando os xulgados de máis medios técnicos e humanos.

Mais o que se pretende é a imposición e suba de taxas para presentar demandas, recursos…para toda a cidadanía que ten como obxectivo reducir o número de demandas e instaurar unha xustiza á medida das persoas con maior poder adquisitivo. Taxas que se fixarian entre os 500 e os 900 euros.

Por iso ante esta nova pretensión de privarnos do xulgado, a Corporación Municipal, os representantes da ¨Curia¨, os traballadores e traballadoras do xulgado e a veciñanza, co alcalde á cabeza, debe reaxir unida e reclamar o que nos levan prometendo desde hai anos e non ter que ir a Lugo para pór unha demanda. Queremos servizos públicos e querémolos en Chantada.

3.- O DOG Núm. 74. Mércores, 18 de abril de 2012 publicou a seguinte orde.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

ORDE do 3 de abril de 2012 pola que se estabelecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galiza, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (IN519B).

 Actuacións e gastos subvencionábeis.

a) A dotación de servizos centralizados de xeración e subministración de enerxía dos que se derive un aforro con relación aos existentes no parque e que sexan eficientes desde o punto de vista enerxético consonte o estado actual da técnica.

b) Novas plantas de depuración de augas; os proxectos poderán incluír, ou ter como obxecto, os colectores con vertedura á depuradora municipal.

c) Xestión de residuos.

d) Vías de acceso a parques empresariais.

e) Instalación de sistema de seguridade e vixilancia.

A intensidade das axudas será dun 90% do importe total considerado como subvencionable e cun máximo de 120.000 euros por solicitude

Estase a facer algo neste tema?. O noso grupo considera importante que fagan algún tipo de proxecto e se presenten a estas axudas?.

Por parte do Alcalde se nos dixo que sí, que se está a traballar no tema.

Sem comentários: