Pesquisar neste blogue

domingo, 18 de setembro de 2011

RESUMO PLENO 12 de SetembroComo quedamos, imos facer un resumo do Pleno do día 12 de setembro, o primeiro Pleno Ordinario da lexislatura. Despois de cáseque tres meses, os asuntos a tratar non eran de ¨vital importancia¨ para Chantada. O Mellor, sempre ao noso modo de ver, foron os rogos e as preguntas…

1.- Se aprobaron as actas anteriores cunhas correcións no tocante as dietas, quedaron aprobadas as asimiladas ao grupo II da administración.

2.- Propuxemos como Concellos no Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria aos vecinos de Taboada, Carballedo e O Saviñao, ao non poder votarnos a nos mesmos.

3.- Como representante do Concello no Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento quedou nomeado José Manuel Ledo. Na votación para aprobar esta designación o resultado foi José Manuel Ledo: 8 votos (BNG, PP e PSOE) fronte ao candidato de INTA, Manuel Varela, 5 votos.

4.- Fixáronse coma días festivos para o ano 2012, por unanimidade da Corporación, o día 28 sw agosto (Festa da Empanada) e o 18 de outubro (San Lucas).

5.- Bonificouse nun 95% o ICIO para unha obra de rehabilitación no Casco Histórico co fin de seguir a promover este tipo de iniciativas para revalorizar e promocionar dita zona.

6.- O Concello de Villamarín solicitou o apoio do noso Concello para que se reanuden as obras dun tramo da autovía Lugo-Ourense. No mes de maio, desde o BNG, a través dunha moción, aprobada por unanimidade, pediramos que se reanudaran as obras de ¨toda¨ a autovía, polo que, o acorde que lle imos trasladar ao Concello de Villamarín vai nese sentido, apoioamos a reanudación de toda a obra, non só do tramo que pide dito Concello.

Tamén acordamos, para tratar no vindeiro pleno, volver a pedirle ao Ministario que reanude esas obras, dunha vez.

7.- Aprobouse por unanimidade o cambio de trazado dun camino no lugar de Xillán (Requeixo)

8.- ROGOS e PREGUNTAS:

PREGUNTAS BNG:

1.- Preguntamos porque Chantada non está a liderar ninguna iniciativa para promover unha mancomunidade de Concellos, ao igual que se está a facer na comarca da Ulloa, incluindo a Taboada, que forma parte da nosa comarca natural e tendo en conta que a Xunta de Galiza anunciou que para o ano 2012 hai liñas de axudas (uns 400 millóns de euros) para concellos que teñas algún servizo mancomunado.

RESPOSTA DO ALCALDE: ¨ a verdade e que me pillou un pouco en fora de xogo¨, podemos integrarnos na que xa está en marcha, ou promover outra con Carballedo, con outros da Riveira Sacra, etc. A Deputación, parece, que non lle gusta esta iniciativa.

2.- Preguntamos pola paralización das obras da traída de augas que se está a construir en Requeixo.

RESPOSTA DO ALCALDE: Efectivamente están paralizadas mentras non haxa autorización de Urbanismo por estar situada en Rede Natura, xa empezamos os trámites.

3.- Preguntamos pola cuantia que se está a aplicar as sancións de tráfico no Concello, tendo en conta que existe unha ordenanza municipal donde se regulan as mesmas, e as cantidades que se están a aplicar (200 euros, por exemplo) non veñen reflectidas en dita ordenanza.

RESPOSTA: Hai un regulamento superior, que é o que hai que aplicar, o Regulamento Xeral de Circulación (Ministerio do Interior).

Pola nosa parte decimos que, entón de que vale facer ordenanzas municipais

ROGOS BNG:

1.- Que ao igual que se fixo mo encoro dos Peares, cun convenio entre a Xunta e Gas Natural- Unión Fenosa, se intente, como nos consta que xa fixo vostede na sua anterior etapa como alcalde, e igualmente no anterior goberno municipal, con bastante pouco éxito, por certo, un convenio de similares características para que as Residencias do Encoro de Belesar se podan rehabilitar para algún cometido similar.

COMENTARIO DO ALCALDE: Estase a traballar para poder vicular alguna inicitiva coas licenzas de obra da amoliación do encoro.

2.- Fixemoslle entrega ao alcalde dun borrador de regulamento de participación vecinal para posible aplicación unha vez estudado polo goberno, asociacións, etc e para a súa aprobación.

3.- Pedímoslle tamén que se levara a cabo a limpeza de maleza do camino que vai desde a Ponte a Quintela.