Pesquisar neste blogue

quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

INTA e PP cargan con impostos á cidadanía a súa incompetencia manifesta

INTA, co apoio do PP, aproba novas cargas sobre a cidadanía para paliar a súa manifesta incompetencia. Sube a taxa no lixo nun 30%: unha vivenda pasa de pagar 43'27 euros a 56 euros; un comercio de 72'12 a 92'7 euros; e no rural en 2013 chegarán xa dous recibos de 25'60 euros cada seis meses (lembremos que PP e INTA querían cobrar isto con carácter retroactivo até 4 anos o que evitaron os concelleiros nacionalistas). É unha suba impresentábel! Tamén se reformou a ordenanza fiscal reguladora do ICIO e a da Taxa Urbanística. Os funcionarios fican sen pagan extra de Nadal. 


O Grupo Nacionalista lembra que no plano de axuste nunca se falou de subir as taxas no casco urbano, só o cobro do lixo no rural e só apoiou o Grupo Nacionalista se a recollida era selectiva e boa e que non se aplicara retroactivamente 4 anos. INTA "ergue a bandeira fronte aos propios para arreala frente aos estranxeiros", tal e como nos lembraba Curros Enríquez. Despois deste pleno, alguén ten dúbidas de que PP e INTA e son o mesmo?


O PSOE tamén votou en contra destes titánicos "axustes" de INTA e fala de que Manuel Varela faltou á palabra tanto nos supostos servizos que ía ter o rural canto no incremento das taxas no casco urbano:Aprobouse a moción apresentada polos nacionalistas de axudas a emerxencia social.


INTA xustifica o inxustificábel:

segunda-feira, 26 de novembro de 2012

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

As eleccións en Chantada

Alternativa Galega de Esquerdas obtivo onte o seu mellor resultado en toda a provincia de Lugo no concello de Chantada onde se converte na segunda forza política. O noso próximo alcalde co voso apoio será Ildefonso Piñeiro, esperamos non defraudar a confianza depositada por todas e todos na Alternativa Galega de Esquerdas.

Resultados 2009

Resultados 2009 en Chantada:
PP: 5.028 (50'78%)
PSOE: 2.564 (25'89%)
BNG: 1.931 (19'50%)
TEGA: 78 (0'79%)
PUM+J: 59 (0'60%)
EU: 25 (0'25%)
FPG: 25 (0'25%)
UPyD: 21 (0'21%)
GU: 9 (0'09%)
Nós-UP: 8 (0'08%)
Fe de las JONS: 7 (0'07%)
Partido Humanista: 4 (0'04%)
+G: 3 (0'03%)

Resultados 2012


TOTAIS:
PP: 2.409 votos
AGE: 895 votos
PSOE: 801 votos
BNG: 294 votos

CxG: 16 votos


Mesa de Brigos
PP 86
AGE 26
PSOE 13
BNG 10
Nulos 5
Branco 3Mesa de Axulfe
PP 82
PSOE 15
AGE 12
BNG 6
UPyD 1
Branco 5
Nulos 2

Mesa San Fiz

PP 166
PSOE 49
AGE 37
BNG 13Mesa Vila Uxe
PP 106
AGE 36
PSOE 32
BNG 10

Mesa Centulle (vila)
PP 310
AGE 148
PSOE 105
BNG 38

Mesa Mariz
PP 83
AGE 25
PSOE 24
BNG 12

Mesa Requeixo
PP 91
PSOE 32
AGE 10
BNG 2

Mesa Veiga
PP 87
PSOE 50
AGE 37
BNG 18

Mesa Líncora
PP 95
PSOE 37
AGE 15
BNG 7

Mesa Mundín
PP 113
PSOE 53
AGE 14
CxG 1

Mesa Muradelle
PP 99
PSOE 34
AGE 37
BNG 25
CxG 9

Mesa 1-3-A (vila)
PP 229
AGE 107
PSOE 74
BNG 48
CxG 1

Mesa 1-3-B (vila)
PP 282
AGE 241
PSOE 124
BNG 25
CxG 4

Mesa 1-4-A (vila)
PP 195
AGE 61
PSOE 42
BNG 16
CxG 1

Mesa 1-1-U (vila)
PP 312
AGE 148
PSOE 105
BNG 38


terça-feira, 9 de outubro de 2012

RESUMO DO PLENO
1.- Aprobouse por unanimidade unha transferencia de crédito de 102.000 euros para facer frente aos intereses do préstamo consecuencia do Real Decreto Lei 4/2010 para o pago a proveedores. Ao reducirse as subvencións xenérase crédito para este tema.

2.- Orzamentos 2012. Despois dun longo debate decidiuse por unanimidade que o asunto quedase sobre a mesa. 

Hai moitos conceptos que non están claros, hai partidas nos ingresos de difícil explicación. Estes foron os nosos argumentos:
Non descubrimos nada cando  decimos que un concello, dispón duns ingresos que proveñen de catro fontes principais: os tributos que paga a cidadanía, as transferencias que recibe doutras administracións, a posíbel venda de bens pertencentes ao patrimonio público e o endebedamento que estima necesario contraer.

Os orzamentos que presenta un goberno para a súa discusión e aprobación proporcionan un determinado nivel de información ao respecto de tres cuestións básicas: cal é o volume total dos recursos que xestiona esa administración, como obtén eses fondos e que prioridades de gasto estabelece nas súas previsións anuais.

Entrando e materia, o primeiro que nos chamou a atención foi a leitura das BASES DE EXECUCIÓN, e chamounos a atención porque as lemos e polo visto dános a impresión de que vostede non o fixo, xa que si o fixera dariase conta de que na base 18.- indemnizacións por razón do servizo dos membros e empregados da corporación, fíxanse unhas indemnizacións en función do grupo ao que se pertence na administración, pois ben, en acordo plenario de setembro de 2011 determinouse que serian por asimilación co Grupo II do Anexo I do Real Decreto 462/2002 de 24 de maio e así, ao noso modo de ver,  débense de reflectir nas bases.

En xullo do ano 2010, nun debate similar ao de hoxe, tratábase de aprobar os orzamentos para o 2011, vostede dixo, e estan as actas para comprobalo referíndose aos gastos de persoal, que era excesivo que se elevaran até un 38 %. Hoxe vostede intenta aprobar uns cuxos gastos de persoal se elevan até o 46 %. E por se fora pouco, aumenta vostede o gasto corrente do Concello cáseque nun 10%, pasando dun 27,4% no 2011 a cáseque un 38 % no que pretende aprobar, se sabe contar, non conte co voto do noso grupo.

Pero hai máis:

Dado o volume de gasto que representa o tema do alumeado público, orzamentan 182.429 euros fronte aos 178.514 do ano 2011, onde está a premisa do plano de axuste cando se fala de implementar medidas de aforro neste capítulo?, onde se estan a elaborar proxectos de mantemento e tramitación de contratos para os mesmos?. Terian, ao noso modo de ver, que estar reflectidos nestes orzamentos. Parécenos que cando se elaborou o plano de axuste, vendo estas cantidades, todo se quedou en políticas de boas intencións.

Outro tanto do mesmo observamos noutro tipo de gasto como é o caso dos diversos suministros en distintas partidas e capítulos. Por poñer uns exemplos, en cultura aumentase o gasto corrente en cáseque 10.000 euros, os de suministros en máis de 3.500, máis de 22.000 en deportes ou máis de 68.000 nos da administración xeralOnde estan os reagrupamentos de contratos ou a viabilidade dos mesmos que se quedou de facer no plano de axuste? Recoméndouse, cando se aprobou , acudir a mecanismos que permitan reducir o tan elevado gasto neste concepto.
Por outra banda, non entendemos, as diferencias existentes nas cifras de gastos, de impagados, existentes entre o informe de morosidade correspondente ao ano 2011 (802.045 euros), ás do plano de axuste (866.993 euros) e ás da liquidación que se nos presentou hai pouco (1.173.000 euros), porque estas diferenzas?, que está a pasar?.

Tampouco inventamos nada cando decimos que unha das premisas que deben reflectir uns orzamentos é o proxecto político do grupo de goberno, uns  orzamentos deben mostrar como un grupo que sustenta ao goberno inviste os seus recursos económicos. Ou, indo un pouco máis alá, o grao de cumprimento dun programa eleitoral.

Da leitura detida dos orzamentos, dámonos conta, que só teñen como inversións reais, para proxectos de futuro, uns paupérrimos 33.000 euros, a onde imos con iso?. Que proxectos ten para Chantada alo menos no vindeiro ano?. Poucos a verdade. Este é o seu proxecto político, 33.000 euros, pouco proxecto parece a vista desta cifra.

Nos investimentos reais obsérvase tamén xa non o descenso de programas de obras doutras administracións senon a ausencia absoluta destes investimentos, o que nos leva a pensar que non fixo nada, ou cáseque nada neste sentido. Nos orzamentos que vostede pretende aprobar, teñen uns investimentos reais que non chegan nin ao 1 % do orzamento fronte ao algo máis do 16 % do ano 2011. Botamos de menos novas neste senso, mentres noutros concellos os alcaldes se entrevistan, se desplazan, visitan a outras administracións, vemos con tristura como do de Chantada non se fala en nengures.  Ímoslle pór algúns exemplos de concellos do País onde sí parece que polo menos visitaron outras administración para acadalos: 

SOBER: 132.725 
PALAS: 2,4 millóns
MONTERROSO: 355.987
RIBADEO: 2.570.458
TABOADA: 265.721. Ano 2011
CARBALLEDO: 264.476. Ano 2011
MONFORTE: UNS 250.000

Non moveu una palla. O noso grupo cré prioritaria, por pór outro exemplo, a obra para dotar, dunha vez, de enerxía eléctrica para o abastecemento de auga no polígono industrial, co que se leva pagado do grupo electróxeno alí instalado, estaría de sobra amortizada. Con esas cantidades a verdade é que pouco ou nada imos ver.

Este capítulo dinos que non hai proxecto político nengún, nen sequera apostan por conservar o que está feito, para vías públicas orzamentan pouco máis de 18.000 euros fronte aos algo máis de 97.000 do ano 2011.

Seguindo a súa liña, foi un feito durante os seus anteriores mandatos municipais, os ingresos non son reais, nin sequera están ¨inflados¨ porque como se nos dixo ao longo do tempo, traballábase sobre supostos, sobre previsións, para o noso grupo, directamente hai ingresos que non existen a día de hoxe.

Como se poden orzamentar ingresos por valor de 97.000 euros pola taxa de utilización privativa por explotación de espazos públicos sen ter aprobada, nen sequera estará feita, así o marca a lei, a preceptiva ordenanza municipal?

Como se pode orzamentar o aumento de ingresos pola modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construción, instalación e obras fixando un gravame de 3%, ou sexa una suba de 1 % sen pasar polo pleno para a súa aprobación? Temémonos que tampouco está feita.

Ademáis neste capítulo, licenzas urbanísticas, orzamentan 10.000 euros de ingresos cando a realidade, que é teimuda, , por este concepto en todo o ano 2011 se recadaron só 1.000 euros.

Como se poden orzamentar 25.000 euros de ingresos polas matriculas das escolas deportivas, sen a realización nen a aprobación da correspondente ordenanza?

Máis de 160.000 euros, de ingresos ficticios, segundo os nosos cálculos, seguro que hai máis.

Querémoslle comentar outro problema que observamos co estudo dos orzamentos. Estase a recibir una subvención para o mantemento da oficina de rehabilitación, consignada como ingreso, e que está destinada aos gastos da mesma. Esta oficina leva fechada hai un ano ou ano e medio polo que se debería destinar a pagar os salarios das dúas persoas que traballan neste tema, ou non?, se é así o Concello non gasta un só euro no servizo.

Por outra banda, e por sentenza xudicial, deberíase de xerar crédito para o recoñecemento que se fai da praza de arquitecto do servizo de urbanismo, e non se fixo. Nos orzamentos só se contempla unha praza e haberia que dotar as duas, ou non?, ou sexa falla por reflectir un dos salarios.

Para rematar, non ímos votar a favor destes orzamentos, con todo esto que lle acabamos de dicir, e non é que non queiramos e que non podamos e non o debamos facer, mais tamén estamos certos, de que non os deberíamos apoiar ningún grupo desta corporación, nen sequera vostedes, o grupo de goberno. Deberian de facer todo o traballo previo e refacelos. Se non é así e non os damos convencido, coidamos que a súa obriga seía retiralos, estamos certos cando dicimos que hai materia suficiente para impugnalos, algo que por suposto valoraremos


3.- Aprobouse por unanimidade que os Festivos Locais do ano 2013 fose o San Lucas e o martes das festas (Festa da Empanada).

4.- Aprobouse por unanimidade o inicio do expediente de investigación sobre a natureza dun camino en Basán Pequeno.

5.- Aprobouse por unanimidade unha bonificación do ICIO (imposto de construción) para unha obra de rehabilitación no Casco Histórico.

6.- MOCIÓNS. GRUPO NACIONALISTA:
1.- Para a supresiçon das exencións fiscais as Confesións relixiosas. (Xa publicada no seu día) que foi aprobada por UNANIMIDADE. (Foi agradable ver votar ao PP a favor desta moción)

2.- Para a defensa do Partido Xudicial. Conxunta co PSdeG-PSOE. (Xa publicada). Aprobada por unanimidade. (tamén foi agradable, a decisión de suprimilos ven dos recurtes do goberno central)

3.- Para a recuperación da paga extra dos traballadores públicosRexeitada polos votos do Grupo de Goberno INTA (5) e os do PP (3). Nacionalistas (3) e PSOE (2) votamos a favor.
En diversos plenos celebrados ao longo do tempo vimos insistindo, desde o noso grupo, que as decisións adoptadas polo Goberno central en materia económica están a provocar un agravamento da crise económica, Chantada non é unha excepción, e se lles facemos caso, parece que os pensionistas, os dependentes, os traballadores e traballadoras, pequenos comerciantes e empresarios, ou os funcionarios públicos somos os culpábeis da débeda do Estado. A obsesión por dar unha prioridade absoluta á contención do gasto público, como se os cartos fosen seús, seguindo sen matices, axeonllándose fronte aos ditados do FMI, o BCE ou a UE, cada vez máis pregados aos intereses do capital financeiro, ocasionan tanto unha continua perda de empregos como un empeoramento das condicións de vida das persoas que manteñen o seu emprego.

Até o de agora as reformas só deron como resultado, máis desemprego, unha caída no consumo e na actividade económica, e un maior estancamento do crédito ás persoas emprendedoras, empresas e familias. Hai exemplos dabondo. Como se pode esquecer que os que hoxe se empeñan en convencernos de que temos unha débeda insostíbel, BCE, FMI, Banco de España, alentaron hai pouco que salvásemos ao prezo que fose o poder dos banqueiros?. Porque iso precisamente foi o que se fixo. Salvar aos mesmos banqueiros que reclaman recortar o sistema de pensións e para si se autootorgan xubilacións de moitos millóns de euros e, o que é moito peor, utilizan os cartos que lles demos para especular contra a débeda que causaron e impoñernos unha autentica ditadura do poder financeiro, deixando o poder democrático limitado a administrar a miseria que eles crean.

Para nós, as reformas tanto do goberno central como as que está a levar a cabo a Xunta son un conxunto de propostas cuxo obxectivo, máis que actuar contra a crise desde unha perspectiva social, donde se favoreza ás persoas e colectivos máis afectados a través dunha redistribución da renda e da riqueza, inciden na liña de aproveitarse da crise para manter os privilexios dos de sempre a costa de recortar dereitos das maiorías sociais.

No caso concreto do noso concello, estamos seguros de que eliminar a paga extra ás empregadas e aos empregados da administración pública é unha medida profundamente inxusta e equivocada. Tamén no ámbito local, agravará aínda máis a crise pois reducir o poder de compra dos traballadores públicos afectará moi negativamente ás pequenas e medianas empresas, ao pequeno comercio en particular e en xeral, ao tecido económico deste concello.

Nada indica que a redución salarial sobre as persoas traballadoras, entre elas as persoas que desenvolven o seu traballo no sector público, sexa unha medida que contribúa á reactivación económica, ao contrario, resta capacidade adquisitiva á maior parte da poboación co que se resente o consumo e a actividade económica.

É por isto, que queremos manifestar a nosa oposición a cargar sobre os funcionarios públicos e especialmente sobre o funcionariado municipal a crise económica coa supresión da paga extra de nadal, unha medida que conlevará unha redución da capacidade adquisitiva e unha caída no consumo e na actividade económica que prexudicará gravemente ao comercio e á actividade económica local. É preciso utilizar as institucións públicas, neste caso o Concello de Chantada para facer unha rebelión cívica fronte ás políticas contrarias aos intereses da cidadanía e pedimos un posicionamento por parte desta Corporación Municipal en contra deste tipo de políticas.
Polo dito, os concelleiros asinantes desta iniciativa propoñemos ao Pleno do Concello a adopción do seguinte:
ACORDO:
  • Articular as medidas que sexan necesarias para evitar a perda de poder adquisitivo das empregadas e dos empregados públicos.

MOCIÓNS GRUPO SOCIALISTA:
1.- Contra o peche das oficinas xestoras. Oficina de Facenda en Monforte: Rexeitada polos votos do Grupo de Goberno INTA (5) e os do PP (3). Nacionalistas (3) e PSOE (2) votamos a favor.

2.- Para que o Concello de Chantada se adhira á auditoría enerxética ofertada (gratuitamente) dende a Deputación de Lugo: Aprobada por unanimidade.

segunda-feira, 6 de agosto de 2012

ACORDOS DA COORDINADORA DE ANOVA


A Coordinadora de Anova elixiu a Comisión Permanente e abriu o proceso de creación de grupos de traballo que estarán coordinados por unha persoa integrante da Coordinadora Nacional e abertos a toda a afiliación e simpatizantes.

A Coordinadora de Anova reunida en Santiago o 4 de agosto de 2012 tomou entre outros os seguintes acordos:
I.- De acordo co Artigo 8º dos Estatutos de Anova, criar a Comisión Permanente coas responsabilidades e persoas que de seguido se relacionan:1. Portavoz Nacional Xosé Manuel Beiras

2. Coordinación Xosé Antón Arauxo

3. Organización Luis Eyré Diéguez

4. Finanzas Concha Trigo

5. Acción Feminista Iolanda Pérez Docampo

6. Acción Institucional. Martiño Noriega Sánchez

7. Comunicación Mario López Rico

8. Igualdade Xiana López Penedo

9. Mocidade. Paula Verao

10. Cultura e Patrimonio. Mónica Fernández Rodríguez

11. Defensa da lingua. Mar Blanco Casais

12. Acción Social. Constantino Lago Vargas

13. Relacións cos movementos sociais. Raúl Asegurado

14. Iniciativas Programáticas. Carlos Méixome

15. Medio ambiente e sostíbilidade Antón Sánchez García

16. Relacións Internacionais Laura Tilve Castelo

17. Migracións Mariano AbaloIII.- De acordo co Artigo 10º dos Estatutos de Anova, abrir o proceso de creación de grupos de traballo ou comisións, que estarán coordinados por unha persoa integrante da Coordinadora Nacional e abertos a toda a afiliación e simpatizantes.

segunda-feira, 9 de julho de 2012

COORDINADORA NACIONAL PROVISORIA DO NOVO PROXECO COMÚN


TEO,  7 DE XULLO DE 2012.


Estimad@s compañeir@s:
A continuación expomos os acordos da Coordinadora Nacional provisoria para a constitución o 14 de xullo, en asemblea nacional, dun novo referente político.  O vindeiro 14 de Xullo temos que ser quen de crear a ferramenta política que o Pais precisa e que miles de galeg@s están agardando. De nós depende!!

ORGANIZACIÓN
Para unha boa marcha da esemblea, cuestión moi importante, é preciso  achegarmos dende as localidades ou comarcas un número mínimo de 40 persoas que lle boten unha man aos compañeir@s de Compostela. Por favor pasade os nomes canto antes.

 As comarcas e as localidades deben mandar antes do mércores día 11, ás 14hs, as listaxes das persoas que van participar na asamblea á lista de correos habilitada na web (intranet) e para o cal se vos mandou unha clave de acceso. Na devandita listaxe debe indicarse o nome da persoa e se pagou a cota ou non. Todo isto nunha folla Excel de cálculo. Calquera dúdida consultar.

MESA DA ASEMBLEA

Acordamos que a mesa que levará a asamblea nacional estará formada polas seguintes persoas:
Henrique Harguindey……..Cangas.
Paula Verao……………….. Sober.
Rafa Balado………………. Redondela.
Helena Pérez……………… Vigo.
Carlos Méixome………….. Val Miñor.
Concha Trigo……………… Moaña.
Antonio Araúxo…………… Val Miñor.
Pilar Barro…………………. Ourense.
Mar Casais…………………. A Estrada.


SUPLENTES
Lupe Bouzón………………. Redondela.
Maruchi García…………….. Cangas.
Antón Cruz………………….. A Coruña.

ENMENDAS.

A respecto das enmedas peresentadas, que foron moitas e valiosas, e que  dá a medida  da pluralidade do N.P.C., a Cordinadora Provisional acordou tratalas baixo tres criterios:

1º.- Procuraráse recoller todas aquelas emendas que sexan ben de redacción, de  mellora do texto ou de engadido que non alteren o contido dos documentos.

2º.- Aquelas emendas que,  ou ben sobordan polo seu contido o tratado nos documentos, mais  que en xeral son achegas importantes (uso TIC, cultura, consumo enerxético… e moitas outras) recóllense como documentación a ter en conta para a futura asemblea que se celebraría antes dun ano. Do mesmo xeito as emendas que teñen un carácter reflexivo mais non propoñen un texto concreto tamén se recollen para desenvolver na futura asemblea.

3º.- Procuraráse que ao debate asembleario cheguen aquelas emendas de maior interese neste momento do proceso constituinte.

4º.- Facer un chamado a autocontención para que a asemblea poida decorrer con axilidade e se poida cumprir o horario previsto. Lembrade que tod@s temos que empurrar para que a crianza naza fermosa e vizosa.

ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA CONSTITUINTE.

9h. ás 17hs.- Recepción de asembleistas. Recollida de acreditacións.
10h.- Elección da Mesa da Asemblea.
10:15h.- Debate e aprobación do regulamento da Asemblea.
10:30h.- Debate emendas aos Principios Organizativos e Estatutos.
11:30h.- Votación dos Principios Organizativos e Estatutos.
11:45h.- Debate Documento Político.
13h.- Votación Documento Político.
13:15-16h.- Descanso para xantar.
16h.- Presentación de candidaturas á Coordinadora Nacional e á Comisión Ética e de Garantías.
17h.- Votación.
18h.- Comunicación de resultados.
18:30.- Acto de Clausura.


REGULAMENTO

Capítulo 1. Da Mesa da Asemblea

Artigo 1. A Mesa estará constituída por nove persoas: dúas como coordinadoras xerais da xuntanza, presidíndoa e moderándoa; dúas en función de secretaría xeral, redactando a acta; e cinco persoas máis que colaboren nas tarefas de ordenamento dos debates, recollida de datos dos recontos, suplencias momentáneas, etc.

A Coordinadora Provisoria de Asembleas Nacionalistas fará unha proposta inicial de composición da Mesa que poderá ser debatida, modificada ou, no seu caso, ratificada, total ou parcialmente, pola Asemblea, en votación a man alzada.

Artigo 2. A Mesa será responsábel da orde e dirección da Asemblea. As súas competencias serán: a) presidir a sesión; b) abrir, moderar e fechar os debates; c) organizar as intervencións; d) indicar, ao someter algún tema a votación, as opcións e, se for o caso, a mecánica do proceso de votación; así como proclamar o resultado; e) ordenar o desenvolvemento da Asemblea, establecendo as pausas e o reinicio de acordo co horario establecido; f) interpretar este regulamento e resolver as dúbidas que poidan xurdir sobre o desenvolvemento da Asemblea; g) redactar a acta do que aconteza na sesión; h) propor as transaccións que se estimen oportunas; i) incorporar as emendas aprobadas aos documentos sometidos a debate.

Artigo 3. As decisións da Mesa tomaranse por maioría.

Capítulo 2. Do Quorum

Artigo 4. A  Asemblea deberá comezar, segundo o horario estabelecido, coas persoas inscritas que estean presentes nese intre.

Artigo 5. Poderán participar con dereito a voz e voto todas as persoas que cumprimentasen a súa inscrición a través das asembleas territoriais ou ben individualmente antes do 11 de xullo ás 24h. O proceso de inscrición faise a través das asembleas territoriais xa constituídas ou, no caso do territorio galego no que non se constituísen, mediante un correo electrónico á Coordinadora Nacional de asembleas até tres días antes da Asemblea.


Capítulo 3. Das Intervencións e das Cuestións de Orde

Artigo 6. Cada documento sometido a debate na Asemblea será presentado inicialmente por unha persoa da Comisión Técnica Redactora, nunha intervención necesariamente breve e de carácter explicativo. De seguido abrirase unha rolda fechada de intervencións sobre a globalidade do documento en cuestión, ao final da cal poderá intervir de novo a persoa que realizou a presentación, co gallo de facer, se é o caso, as aclaracións oportunas. De seguido, pasarase ao debate concreto das emendas, totais ou parciais, presentadas ao documento. As cuestións de orde que poidan xurdir ao longo da Asemblea será presentadas por escrito ante a Mesa

Artigo 7. As emendas decaerán se non as defenden os emendantes. Na defensa de cada emenda terá a palabra, primeiramente, a persoa emendante. Seguidamente, a Mesa abrirá, salvo que estime que non é necesario pola propia índole da emenda, unha quenda pechada de intervencións, de tempo limitado e proporcional, en que se poderá defender tanto a emenda como o texto orixinal. Terminada esa quenda, poderá intervir de novo, se o desexa, a persoa emendante e procederase, a seguir, á votación, ficando aprobadas as emendas que teñan máis votos a favor que en contra.

Capítulo 4. Das Emendas

Artigo 8. As emendas presentaranse nas asembleas que as remitirán á Coordinadora de Asembleas até as 24 horas do día 6 de xullo de 2012. As emendas poderán ser de supresión, de modificación ou de engádega. As primeiras indicarán o texto a eliminar; as segundas o texto alternativo proposto; as últimas o texto concreto a incluír. O conxunto das emendas presentadas, debidamente ordenado e valorado pola Coordinadora de Asembleas do día 7 quen poderá incluír propostas de transacción e emendas de mellora do texto, será posto, electronicamente, ao dispor das persoas participantes antes da propia Asemblea, si é tecnicamente posible tamén na intranet da p. web.

Artigo 9. A orde de debate das emendas será a derivada da orde do día e do propio documento a debater.

Artigo 10. No caso de existir varias emendas coincidentes, estas serán tratadas e votadas de forma conxunta.

Artigo 11. No caso de a Coordinadora de Asembleas realizar unha proposta de transacción considerarase aceptada se a persoa emendante a asume ou se non a defende, mais votarase a redacción orixinal se algunha participante con dereito a voto o solicita.

Artigo 12. Rematado o proceso de debate das emendas presentadas a un dos documentos asembleares, procederase á votación dese documento no seu conxunto, coas correspondentes incorporacións e modificacións producidas no transcurso da Asemblea.

Capítulo 5. Das Votacións

Artigo 13. Todas as decisións da Asemblea tenderán a tomarse por consenso, mais de non ser posíbel adoptaranse por maioría simple de votos.

Artigo 14. As votacións serán a man alzada ensinando a “credencial de voto” que lle será entregada a cada participante no momento da súa acreditación. A votación será secreta no caso da elección de responsabilidades.

Artigo 15. Este Regulamento rexe o proceso constituínte dende a súa distribución ás asembleas territoriais e será sometido á aprobación como primeiro punto da orde do día da asemblea constituínte podendo ser emendado polo procedemento que no mesmo se establece. As emendas non terán efectos retroactivos.

CANDIDATURAS E NOME

Outros  acordos tomados  hoxe en Teo están relacionados coa elección da Coordinadora Nacional e á Comisión Ética e de Garantías, e foron os seguintes.

En relación co art.12 dos estatutos consensuamos para lleo trasladar á Asamblea Nacional Constituinte o seguinte texto:

 Artigo 12.- Partindo de que o desexábel nun proceso constituínte é o consenso e abertos a contemplar outras fórmulas de elección para o futuro, a elección dos órganos nacionais: coordinadora nacional e comisión ética e de garantías, elixiránse en listas abertas onde o votante poderá escoller unha lista completa ou riscar persoas de distintas listas. A Coordinadora Provisoria a través dunha comisión constituida ao efecto, fará unha proposta de lista completa do máis amplo consenso posíbel paralla  propoñer á asemblea constituínte. Porén, calquera outra persoa ou grupo de persoas, poderán candidatarse libremente co único requisito de estaren inscritas como asembleistas.

REFERIDO A ESTE PUNTO É IMPORTANTE O SEGUINTE:
1º.- Tanto a candidatura de consenso como aquelas persoas que se postulen, teñen que presentarse antes das 14h. do mércores 11 de xullo no enderezo electrónico

2º.- tal como que damos, as propostas de nomes para a lista de consenso, cómpre que as mandedes tamen canto antes a este correo:  arauxoquintas@gmail.com

COMPOSICIÓN ELIXIDA NA COORDINADORA PARA ELBAORAR AS DEVANDITAS CANDIDATURAS DE CONSENSO.
Carlos Méixome…..Val Miñor.
Concha Trigo………… Moaña.
Xulio Costas………….. Ourense.
Manuel Pazo………… Ferrol.
Antonio Araúxo……. Val Miñor.
Rafa Balado……………. Redondela.
Borxa  Mejuto……….. Lugo.
Adolfo…………………….. A Coruña.

NOME DO NOVO PROXECTO.
Acordamos recoller, tamen antes do día 11, as propostas de nomes que teñandes a ben enviar. Sendo a Comisión de Organización  quen fará unha porposta á  Asemblea Constituinte de de mais ou menos cinco nomes. As propostas tedes que mandalas a este correo: arauxoquintas@gmail.com

De novo grazas pola vosa colaboración.
sexta-feira, 29 de junho de 2012

Valoracións dun ano de goberno Nacionalistas Chantada

VALORACIÓN DO GRUPO NACIONALISTA DE CHANTADA SOBRE O PRIMEIRO ANO DE LEXISLATURAValoración PSOEValoración PPValoración INTA
A asemblea nacionalista de Chantada agradece a Televinte esta iniciativa.


terça-feira, 26 de junho de 2012

MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO NACIONALISTA E DO PSdeG-PSOE PARA A DEFENSA DO PARTIDO XUDICIAL DE CHANTADA
Con data 19 de abril do ano 2012 o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou un documento que contiña os principios e criterios básicos para unha nova demarcación xudicial, do que se daría traslado o Ministerio de Xustiza.

Con data 3 de maio de 2012  o pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, aprobou en sesión extraordinaria unha proposta de mapa xudicial que pretende resultar da aplicación dos criterios anteditos.

A proposta do pleno contempla a supresión do Partido Xudicial de Chantada xunto con todos os partidos xudiciais da provincia de Lugo que quedarían integrados nun partido xudicial con cabeceira en Lugo.

Os principios que se establecen por parte do Consello á hora de elaborar o documento proposta de  nova planta xudicial son:

-          A atención e proximidade da Xustiza ao cidadán non pode medirse en kilómetros senón en tempo e servizos.
-          O desplazamento do cidadán o Xugado e a súa presencia nas oficinas xudiciais deber reducirse aos supostos estrictamente necesarios grazas a comunicación telemática e ao uso das novas tecnoloxías.
-          As circunscripcións resultantes tirán unha poboación superior aos 100.000 habitantes e o desprazamento desde os núcleos de poboación até a cabeceira non poderán exceder dunha hora a través das vías de comunicación existentes.
-          A separación de órdes xurisdiccionais esixe un mínimo de oito xulgados para garantir un funcionamiento correcto da administración de xustiza, polo que as agrupacións resultantes tenderán a reunir un mínimo de órganos que permita acadar dita cifra.
-          A reordenación atenderá ás concretas circunstancias de xeografía política procurando respetar os ámbitos territoriais nos que se desenvolven as actividades político-económicas de cada zona.

A aplicación de tales principios, no que a provincia de Lugo e o Partido Xudicial de Chantada, (que comprende os concellos de Portomarin, Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, Taboada, Carballedo e Chantada) pon de manifesto un descoñecemento profundo da realidade histórica e xeográfica,  dos ámbitos territoriais existentes e das propias actividades político económicas das comarcas do sur lucense.

En primeiro lugar en canto a proximidade da Xustiza o cidadán dice que non debe medirse en kilómetros establece criterios de kilometraxe e de tempo de viaxe, e o certo é, que en algúns dos concellos que integran o partido xudicial de Chantada o tempo de viaxe ata a capitalidade provincial e superior a unha hora, engadindo as dificultades existentes co transporte público. Por se fora pouco as infraestructuras viarias son moi deficientes. A supresión, supón un alonxamento da xustiza do cidadán polo feito de que teña que desplazarse a Lugo para a realización de calquera acto xudicial.

En segundo lugar, dadas as características da población ésta ten un acceso reducido os medios telemáticos de comunicación e novas tecnoloxías.
En terceiro lugar, a población existente e un criterio que como se pode observar e sistemáticamente incumprido na propia proposta do Consello, e que de calquera maneira poderíase lograr, como segunda alternativa, coa unificación dos partidos xudiciais do sur de Lugo.

En cuarto lugar, o grave coste económico que supon para os cidadáns o feito de ter que trasladarse á capital provincial, unido a envellecemento poblacional e a gran dispersión dos núcleos ruráis, coas repercusións que elo conleva.

De consumarse a proposta elaborada polo pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial dará lugar a un grave prexuizo á cidadanía dos municipios que conforman o actual partido Xudicial.

Por todas estas razón os grupos municipais nacionalista e socialista propoñen ao Pleno a adopción dos seguintes

ACORDOS:

1.- Rexeitar a proposta feita polo Consello Xeral do Poder Xudicial con data 3 de maio de 2012 no que se refire a supresión do  partido xudicial de Chantada polo grave perxuizo que supon para o acceso á xustiza dos cidadáns.

2.- Dar traslado do presente acordo ó Ministro de Xustiza do  Goberno do Estado, a fin de que non se leve a efecto a supresión do partido Xudicial.

3.-  Dar traslado do presente acordo o Presidente da Xunta de Galiza, a fin de que adopten as medidas que procedan para o mantenemento do partido xudicial.

4.- Dar traslado do presente acordo os voceiros dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a fin de que sexa tido en conta polo seu órgano de gobernó, informando a favor do mantemento do Partido Xudicial.  Dar traslado así mesmo aos voceiros dos partidos políticos do Congreso dos diputados e do Senado, ao Colexio Provincial de Abogados e ao Colexio Provincial de Procuradores de Lugo.

5.- Poñer en coñecemento da cidadanía a existencia deste acordo e dos graves perxuizos que de levarse a efecto a supresión do Partido xudicial se ocasionarían.En Chantada, o 25 de xuño de 2012


Asdo:

Ildefonso Piñeiro Díaz. Portavoz Nacionalista


 
  Xosé Manuel Ledo. Portavoz do PSdeG-PSOE