Pesquisar neste blogue

segunda-feira, 6 de agosto de 2012

ACORDOS DA COORDINADORA DE ANOVA


A Coordinadora de Anova elixiu a Comisión Permanente e abriu o proceso de creación de grupos de traballo que estarán coordinados por unha persoa integrante da Coordinadora Nacional e abertos a toda a afiliación e simpatizantes.

A Coordinadora de Anova reunida en Santiago o 4 de agosto de 2012 tomou entre outros os seguintes acordos:
I.- De acordo co Artigo 8º dos Estatutos de Anova, criar a Comisión Permanente coas responsabilidades e persoas que de seguido se relacionan:



1. Portavoz Nacional Xosé Manuel Beiras

2. Coordinación Xosé Antón Arauxo

3. Organización Luis Eyré Diéguez

4. Finanzas Concha Trigo

5. Acción Feminista Iolanda Pérez Docampo

6. Acción Institucional. Martiño Noriega Sánchez

7. Comunicación Mario López Rico

8. Igualdade Xiana López Penedo

9. Mocidade. Paula Verao

10. Cultura e Patrimonio. Mónica Fernández Rodríguez

11. Defensa da lingua. Mar Blanco Casais

12. Acción Social. Constantino Lago Vargas

13. Relacións cos movementos sociais. Raúl Asegurado

14. Iniciativas Programáticas. Carlos Méixome

15. Medio ambiente e sostíbilidade Antón Sánchez García

16. Relacións Internacionais Laura Tilve Castelo

17. Migracións Mariano Abalo



III.- De acordo co Artigo 10º dos Estatutos de Anova, abrir o proceso de creación de grupos de traballo ou comisións, que estarán coordinados por unha persoa integrante da Coordinadora Nacional e abertos a toda a afiliación e simpatizantes.