Pesquisar neste blogue

terça-feira, 1 de fevereiro de 2011

En Chantada a direita xa os seus candidatos de sempre

Os candidatos da direita chantadina xa foron apresentaron e, como non podía ser doutro xeito, a mocidade galeguista e arredista da vila segue sen acreditar unanimemente nos vellos caciques de sempre. Non catro, senón moitos máis son os caciques que levan anos e anos corronpendo as institucións públicas, baleirando o erario público e facendo das institucións públicas un coto privado. Rompamos coa baralla dos que conduciron durante décadas a Chantada a unha encrucillada de decadencia e ao secuestro da democracia real e da participación cidada. Moza, mozo, con eles non temos futuro!!!
O noso candidato é o único candidato galego e de esquerdas dos que concorren nas vindeiras municipais:

Ildefonso Piñeiro alcalde!!!